นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า

 1. เรารับคืนสินค้าเฉพาะเครื่องประดับและวิกผมเท่านั้น ชุด รองเท้า & อุปกรณ์ประกอบฉากคอสเพลย์ ไม่สามารถคืนและเปลี่ยนได้
 2. การคืนสินค้าต้องกระทำการภายใน 14 วัน ของการรับสั่งซื้อสินค้า
 3. เราจะคืนเงินให้ 100% สำหรับสินค้าที่มีตำหนิ หรือส่งสินค้าให้ผิดเท่านั้น
 4. เราไม่รับคืนสินค้าที่เป็นชุดสั่งทำ & อุปกรณ์ประกอบฉาก
 5. พนักงานตัดเย็บของเราจะเริ่มทำชุดคอสเพลย์ภายใน 2 วันหลังจากได้รับการยืนยันการสั่งซื้อดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะยกเลิกการสั่งหลังจาก 2 วันแล้ว
 6. สำหรับการคืนสินค้า ลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการคืนสินค้า
 7. ค่าธรรมเนียมการขนส่งสินค้าของ CosplayFU คือ การส่งสินค้าครั้งเดียวเท่านั้น
  *ถ้าสินค้าแยกบรรจุเป็น 2 ห่อ (ไม่ใช่ความรับผิดชอบของลูกค้า) วิธีส่งสินค้าครั้งที่สอง จะปรับเป็นการส่งสินค้าแบบธรรมดาโดยอัตโนมัติ ลูกค้าสามารถชำระเงินเพิ่มเองเพื่อยกระดับการส่งสินค้าได้
  *ถ้าหากจำเป็นต้องส่งสินค้าสองครั้ง ( เป็นความรับผิดชอบของลูกค้า ) ลูกค้าต้องชำระเงินค่าส่งสินค้าเองในการส่งครั้งที่สอง
 8. ถ้าสินค้าส่งคืนถึงเราโดยปราศจากเหตุผลใดๆ เราจำเป็นต้องยืนยันข้อมูลในการจัดส่งกับทางลูกค้า และลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่งในการส่งครั้งที่สอง
 9. " วันที่ส่งสินค้าถึงโดยประมาณ " คือการคาดคะเนเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกัน
 10. ถ้าสินค้าถูกส่งออกไปแล้ว ไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมจัดส่งสินค้าได้ " ค่าธรรมเนียมจัดส่งสินค้า " หมายถึงค่าจัดส่งสินค้าจริงที่เกิดขึ้นแล้ว
 11. สำหรับการสั่งทำหลายชิ้น ถ้าคุณไม่พอใจในสินค้าและต้องการขอคืนเงิน เราต้องหักเงินค่าวัสดุของสินค้าที่คุณสั่งทำแล้วจึงคืนเงินส่วนที่เหลือให้กับคุณ
 12. การคืนเงินจะถูกดำเนินการโดยเป็นดุลยพินิจของฝ่ายบริหารของบริษัท
 13. อุปกรณ์ประกอบฉากทุกชิ้น จะถูกส่งแยกถ้าคุณสั่งซื้อพร้อมกับ ชุด วิกผม รองเท้า หรือ เครื่องประดับ
 14. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ support@cosplayfu.com.